O firmie KASET-OKNO

Kilka słów o naszej firmie, czym się zajmujemy, dlaczego warto nam powierzyć dobór odpowiedniej stolarki i dlaczego sprzedajemy okna prawdopodobnie najlepszego producenta w Małopolsce

Nasza MISJA

M

isją KASET-OKNO jest zrozumienie Klienta i dostosowanie się do jego potrzeb i oczekiwań.

ABY ZREALIZOWAĆ TEN CEL:

 • Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę
 • Dbamy o jakość i precyzję wykonania oferowanych produktów
 • Dostosowujemy ofertę do indywidualnych oczekiwań Klientów
 • Jesteśmy solidnym i wiarygodnym partnerem
 • Systematycznie poszerzamy swoją wiedzę i kompetencje
 • Stale inwestujemy w rozwój naszej FirmyPolityka JAKOŚCI

P

olityka Jakości jest nieodłącznym elementem strategii zarządzania firmy KASET-OKNO. Mając świadomość, iż zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju firmy na rynku, nadrzędnym celem jest rozpoznawanie potrzeb klienta oraz dostarczanie mu produktów na najwyższym poziomie jakościowym.
Zarząd zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz zapewnia, że postanowienia niniejszej Polityki Jakości realizowane i utrzymywane na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

ZAMIERZONY CEL OSIĄGAMY PRZEZ:

 • Ciągłe poszerzanie oferty tak, by spełniać obecne jak i przyszłe oczekiwania klientów
 • Monitorowanie informacji dotyczących percepcji klienta, co do spełnienia jego wymagań i oczekiwań
 • Zatrudnianie kompetentnej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej
 • Systematyczne doskonalenie umiejętności pracowników
 • Ciągły rozwój infrastruktury i wyposażenia stanowisk pracy
 • Stosowanie nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem
 • Stosowanie wspomagania informatycznego w procesach
 • Budowanie świadomości misji firmy wśród pracowników
 • Stałe dążenie do realizacji misji poprzez podejmowanie konkretnych działań w kierunku klientów firmy